A+ A A-

III kongres oftalmologa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem

Poštovane kolege, dragi prijatelji,

Sa velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo da će se zajednički Treći kongres oftalmologa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održati 28-30. maja 2020. u hotelu Kardijal, Banja Vrućica, Teslić.

Teme kongresa obuhvatiće sve aktuelne oblasti u oftalmologiji i ponudiće najsavremenije dijagnostičke i terapijske pristupe brojnim oftalmološkim oboljenjima.

Organizatori kongresa su Udruženje oftalmologa Republike Srpske i Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci. Na naš i Vaš kongres i ove godine dovodimo najeminentnije stručnjake iz cijelog regiona, čime je zagarantovan dobar stručni i naučni karakter kongresa.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad kongresa i da izložite teme koje su u sferi Vaših interesovanja i koje privlače Vašu pažnju. Naučni odbor kongresa će među svim prispjelim radovima odabrati najkvalitetnije, koji će biti prezentovani na našem kongresu u vidu usmenih i poster prezentacija. Odabrani radovi i apstrakti će biti štampani u Zborniku radova i sažetaka Trećeg kongresa oftalmologa RS i BiH, koji će biti katalogizovan u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, kao i prethodnih godina.

U cilju afirmacije nauke među mladim oftalmolozima Naučni odbor kongresa će ove godine odabrati najbolji rad u sesiji „Mladi oftalmolozi“ i dodijeliti nagradu prezentujućem autoru, koji mora da bude i prvi autor nagrađenog rada.

Važni datumi:
Rok za prijavu Vaših radova: 01.04.2020.
Obavještenje o prihvatanju radova: 15.04.2020.

Službeni jezici kongresa: jezici naroda u BiH i engleski jezik.

Kongres će biti akreditovan od strane Savjeta za zdravstvo Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Pokrovitelj kongresa je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Univerzitet u Banjaluci.

Radujemo se Vašem dolasku i našem zajedničkom radu i druženju u srcu prirode, u Banji Vrućici, prepoznatljivoj po tradicionalnom gostoprimstvu, sa odličnim kongresnim kapacitetima, ali i bogatim sadržajima za wellness i rekreaciju.

Za dodatne informacije i prijave radova posjetite naš sajt: www.oftalmolozi.rs.ba/kongres/


U ime Organizacionog odbora Kongresa, predsjednica
Prof. Dr Milka Mavija                    


Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske