III KONGRES OFTALMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE I BOSNE I HERCEGOVINE


REGISTRACIJA UČESNIKA

INFORMACIJE O UČESNIKU
Titula: Neispravan unos
Ime:* Neispravan unos
Prezime:* Neispravan unos
Institucija: Neispravan unos
Odjeljenje-Služba: Neispravan unos
Profesija: Neispravan unos
Pozicija: Neispravan unos
Adresa:* Neispravan unos
Poštanski broj: Neispravan unos
Grad:* Neispravan unos
Država:* Neispravan unos
E-mail:* Error Email
Telefon: Neispravan unos
KOTIZACIJA
Rana kotizacija – do 01.07.2022. (u cijenu nije uključen PDV 17%)HOTELSKI SMJEŠTAJ


Neispravan unos
SVEČANA VEČERA
Molimo Vas označite da li ćete prisustvovati Svečanoj večeri? Neispravan unos
PREVOZ
Molimo Vas označite da li Vam je potreban transfer od/do aerodroma? Neispravan unos
Da li Vam je potreban avio prevoz? Neispravan unos
INFORMACIJE ZA RAČUN


Neispravan unos
ZA UPLATU: Neispravan unos
USLOVI OTKAZA
Otkazivanje je moguće jedino pismenim putem na adresu Travel plan, Kralja Petra I Karadordevica 109, 78000 Banja Luka.
Otkazivanje do 01.07.2022.: povrat 100% iznosa uplaćene kotizacije, umanjen za 50 KM (administrativni troškovi)
Otkazivanje u periodu 01.-31.07.2022.: povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije umanjen za 50 KM (administrativni troškovi)
Nakon 01.08.2022. povrat uplaćene kotizacije nije moguć.
Važno: Travel plan uzima pravo naknade u iznosu od 50 KM za promjene i otkazivanja.
NAČIN PLAĆANJA
Bankovna uplata: na žiro račun agencije Travel Plan, sa naznakom: „OFTL 2022“
Kreditna kartica/PayPal: Mastercard/Maestro, Visa
Gotovina: na blagajni agencije Travel plan, Kralja Petra I Karadordevica 109, 78000 Banja Luka

Broj računa za uplate u BAM:
TRAVEL PLAN, SBER BANKA BANJA LUKA
567241-1100093838

Broj računa za uplate u EUR:
TRAVEL PLAN, SBER BANKA BANJA LUKA
IBAN BA395672410000697875
SWIFT SABRBA2B