A+ A A-

Kontinuirana edukacija

Udruženje oftalmologa Republike Srpske je do sada uspješno organizovalo tri kongresa sa međunarodnim učešćem, te brojne akreditovane edukacije, predavanja i radionice za kontinuiranu medicinsku edukaciju sa predavačima iz zemlje i regiona.

Izdvajamo:
Škola ultrazvuka u oftalmologiji na Klinici za očne bolesti UKC RS 24-25. maj 2014.
          Predavači: Prof. Dr Ivan Stefanović, Prim. Dr Smiljka Đurić, Mr sc. dr Bojana Dačić
Škola ultrazvuka u oftalmologiji na Klinici za očne bolesti UKC RS 27-28. oktobar 2017.
          Predavači: Prof. Dr Ivan Stefanović, Prim. Dr Smiljka Đurić, Mr sc. dr Bojana Dačić
Kurs intravitrealne aplikacije lijekova sa predavanjima i wet labom na Klinici za očne bolesti UKC RS - 02. septembar 2016.
          Predavači: Prof. dr Milka Mavija, dr Saša Smoljanović Skočić, dr Miljana Tepić Popović

Udruženje oftalmologa Republike Srpske je obezbijedilo neophodnu literaturu za pripremu specijalističkog ispita iz oftalmologije koja između ostalog obuhvata i cjelokupan edukativni komplet izdanja Američke akademije oftalmologa AAO Basic and Clinical Science Course.

Publicistička djelatnost Udruženja oftalmologa Republike Srpske obuhvata zbornike sažetaka i/ili radova sa odgovarajućeg kongresa, koji su katalogizovani u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, kao i praktične vodiče za dijagnostiku i liječenje okluzivnih bolesti krvnih sudova retine i senilne degeneracije makule.
[ PUBLIKACIJE ]Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske