A+ A A-

Prethodni kongresi

Udruženje oftalmologa Republike Srpske je do sada organizovalo tri uspješna kongresa oftalmologa sa međunarodnim učešćem, a svaki od ovih kongresa je okupio preko 300 oftalmologa iz zemlje i regiona. Ovim kongresima su prisustvovali svi predsjednici udruženja oftalmologa i svi šefovi katedri za oftalmologiju medicinskih fakulteta u regionu.


Prvi kongres oftalmologa BiH sa međunarodnim učešćem je održan u Tuzli 14-17. novembra 2009.godine. u organizaciji Udruženja oftalmologa federacije BiH. Predsjednik Organizacionog odbora kongresa je bio prof. dr Vahid Jusufović.


Drugi Kongres oftalmologa BiH sa međunarodnim učešćem održan je u Banjaluci 25-27. maja 2012. godine. Predsjednica Organizacionog odbora kongresa je bila Doc. Dr Milka Mavija.

Uspomene sa ovog kongresa možete vidjeti ovdje.

Sa ovog kongresa su štampane dvije publikacije koje možete preuzeti u pdf ovdje:
• Zbornik radova Drugog kongresa oftalmologa BiH sa međunarodnim učešćem
• Zbornik sažetaka Drugog kongresa oftalmologa BiH sa međunarodnim učešćem.


Prvi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem je održan u Bijeljini. 29-31.maja 2015. godine. Predsjednice organizacionog odbora su bile Prim. dr Danijela Đukin i Prof. dr Milka Mavija. Uspomene sa ovog kongresa možete vidjeti ovdje.

Zbornik sažetaka i radova Prvog kongresa oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem možete preuzeti ovdje.


Drugi kongres oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem je održan u Banjaluci 01-03. Juna 2017. godine. Predsjednica organizacionog odbora je bila Prof. dr Milka Mavija.

Uspomene sa ovog kongresa možete vidjeti ovdje.

Zbornik sažetaka i radova Drugog kongresa oftalmologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem možete vidjeti ovdje.


Treći kongres oftalmologa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem održaće se u Banskom dvoru u Banjaluci 06-08. oktobra 2022. Vidimo se na kongresu. Dobro došli!
[ ZVANIČNA STRANICA KONGRESA ]     [ REGISTRACIJA UČESNIKA ]Copyright © 2015 Udruženje oftalmologa Republike Srpske